ClickCease
Termeni și condiții

Pentru a lansa o comandă, vă rugăm să citiți până la capăt această secțiune. Dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile utilizării serviciilor noastre, vă rugăm să bifați butonul (Sunt de acord)!

 

Prin completarea formularului și solicitarea serviciului de consultanță, vom înțelege că sunteți de acord cu prezenta secțiune. Transmiterea solicitării dumneavoastră nu poate avea loc fără a bifa accesarea prezentei secțiuni.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta secțiune înainte de a transmite solicitarea serviciului dumneavoastră de consultanță, pentru a evita eventualele neînțelegeri generate de insuficienta informare cu privire la serviciile noastre. Serviciile noastre de consultanță se bazează exclusiv pe informațiile furnizate de dumneavoastră prin formularul de comandă completat direct pe site și documentele solicitate de noi după verificarea îndeplinirii condițiilor prealabile.

 

În cazul în care informațiile furnizate de dumneavoastră sunt eronate, fie din cauza unor greșeli de redactare sau a unei omisiuni din partea dumneavoastră, nu veți beneficia de garanția oferită de noi în condițiile prevăzute la secțiunea Garanții!

 

Angajament de asistență online

 

Societatea Easthill C. Lawman SRL ( CAZUL MEU) cu sediul social în mun. Focșani, jud. Vrancea, Cod Unic de Înregistrare: 42360161, email: office@cazulmeu.ro (denumită în continuare EASTHILL) se angajează să preia comanda din partea clientului, să identifice și să fixeze situația reclamată de client, să o direcționeze către un specialist colaborator (avocat, expert auto etc.) în funcție de competențe, cu scopul de a oferi clientului un punct de vedere argumentat și actualizat conform legislației la zi.

 

Avocatul colaborator va presta serviciul juridic online în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale statutului profesiei de avocat.

 

Obiectul angajamentului îl reprezintă oferirea de consultanță și redactarea unui document îndrumător conform solicitării clientului prin intermediul portalului www.cazulmeu.ro

 

Prin solicitarea serviciului de consultanță prin intermediul portalului web www.cazulmeu.ro, clientul este de acord cu direcționarea cererii sale către oricare avocat colaborator cu care Easthill C. Lawman SRL are contract de colaborare.

 

Contract de mandat

Prin solicitarea serviciului de consultanță prin intermediul portalului web www.cazulmeu.ro, clientul mandatează Easthill C. Lawman SRL să întreprindă demersuri pentru obținerea de la colaboratorii specializați (avocați, juriști, experți auto etc.) a informațiilor legate de problema invocată de acesta (probleme ce pot avea caracter juridic)

 

Easthill se obligă față de client să îi trimită acestuia pe mail sau whatsapp un raport argumentat din punct de vedere legal, documente redactate conform solicitării și îndrumări cu privire la demersurile pe care le are la dispoziție.

 

La solicitarea clientului și în baza prezentului contract, mandantul îl împuternicește pe mandantar să achite în numele și pe seama acestuia taxa judiciară de timbru consemnată de mandant prin intermediul website-ului www.cazulmeu.ro, în contul de trezorerie corespunzător, selectat conform prevederilor OUG 80/2013 actualizată. Mandatarul îl va reprezenta pe mandant în relația cu instituțiile de plată implicate în procesul de achitare a taxei judiciare de timbru, precum și în fața instanțelor judecătorești DOAR în raport de demersurile generate de obligativitatea achitării taxei judiciare de timbru. Orice alte servicii adiționale vor fi prestate în baza solicitării prealabile exprimate în scris de către mandant și vor face obiectul unui contract separat sau act aditional.

La solicitarea clientului și în baza prezentului contract, mandantul îl împuternicește pe mandatar să direcționeze pe cale electronică documentele semnate și însușite în nume personal de mandant către adresele de mail aferente instanțelor de judecată.

 

Tariful pentru fiecare serviciu de consultanță este publicat pe portalul www.cazulmeu.ro și include:

  • Studiul documentației și informațiilor transmise de către client;
  • Redactarea documentului solicitat;
  • Transmiterea pe adresa de email sau whatsapp indicată de către client a raportului de analiză, consultanță și/sau a documentului redactat, a instrucțiunilor privind depunerea cererii la instituția competentă și urmarea soluției pronunțate (după caz), factura și chitanța fiscală privind plata tarifului;

Tariful se achită conform procedurii menționate pe www.cazulmeu.ro

Prestarea serviciilor este garantată de EASTHILL C. LAWMAN SRL, în calitate de administrator al portalului www.cazulmeu.ro în condițiile menționate în secțiunea GARANȚII. 

 

Clientul va putea face dovada prezentului acord cu o copie pe suport de hârtie, certificată de acesta conform cu originalul.

 

EASTHILL C. LAWMAN SRL asigură doar intermedierea serviciilor online prestate de către colaboratori  (avocați, experți, consultanți), în sensul preluării solicitărilor și a documentelor furnizate de clienți, transmiterea acestora către colaboratori și furnizarea către client a raportului – analiză, a documentului redactat, a instrucțiunilor de urmat, împreună cu factura proformă și apoi a facturii fiscale după plata tarifului.

EASTHILL C. LAWMAN nu intermediază servicii juridice directe cum ar fi reprezentarea sau asistarea juridică. Aceste servicii pot fi solicitate direct prin avocații noștri colaboratori.

 

EASTHILL C. LAWMAN SRL răspunde pentru întocmirea corectă a documentelor și transmiterea lor către client.

 

Verificări prealabile

Condițiile de legalitate a prezentului acord

Pentru a ne asigura că îndepliniți condițiile legale promovării unei eventuale acțiuni în justiție, vom verifica informațiile furnizate de dumneavoastră prin formularul completat direct pe site, urmând să vă transmitem un mesaj pe adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră, prin care vom preciza dacă îndepliniți condițiile legale prealabile.

 

În caz afirmativ, vom solicita transmiterea documentelor necesare în completare ca, după achitarea tarifului, să primiți cererea redactată de către un specialist colaborator.

 

Condițiile de calitate ale prezentului acord

 

Chiar dacă sunt îndeplinite condițiile de legalitate, există posibilitatea ca specialiștii noștri să nu fie în măsură să presteze serviciul solicitat în așa fel încât să vă fie cu adevărat util în rezolvarea problemei dumneavoastră datorită unei cauzei cum ar fi:

  • Cererea dumneavoastră nu este suficient de clară pentru a fi în măsură să identificăm serviciul de care aveți nevoie;
  • Din informațiile furnizate de dumneavoastră rezultă că șansele dumneavoastră de câștig într-un litigiu existent sau potențial sunt practic nule. De exemplu: prescripția dreptului la acțiune etc.
  • Orice altă cauză ce ne-ar putea împiedica să vă oferim un serviciu de consultanță util și de calitate.

Cauzele menționate mai sus nu au caracter permanent, existând posibilitatea ca ele să fie înlăturate ulterior prin discuții și/sau furnizarea unor informații suplimentare.

 

Precizări

Cu privire la cererile adresate instanțelor de judecată, supuse unui termen de decădere (depășirea lui atrage respingerea cererii ca tardiv introdusă), având în vedere timpul necesar pentru verificarea solicitării dumneavoastră, plata tarifului, transmiterea cererii către avocatul colaborator și mai apoi către dumneavoastră calculând totodată și timpul dumneavoastră de a trimite cererea către instanța competentă, vom lua în considerare doar solicitările transmise cu minim 5 zile înainte de acest termen. Acest termen este precizat în actul administrativ sau juridic pe care doriți să îl atacați.

 

Proprietatea intelectuală

Conținutul acestui website este proprietatea exclusivă a societății Easthill C. Lawman SRL. Utilizatorii acestui website au dreptul să exploreze conținutul și să folosească informațiile preluate de pe acesta, doar cu precizarea sursei și atașarea unui link către sursa informației.

 

Prin accesarea acestui website și solicitarea oricărui serviciu, utilizatorul este de acord să devină clientul EASTHILL care are astfel dreptul să prelucreze datele sale personale în scopul prestării serviciului de consultanță solicitat.

 

EASTHILL nu va folosi datele personale ale utilizatorului în scop comercial ci doar le va arhiva pentru evidența internă și evaluarea calității propriilor servicii.

 

Datele dumneavoastră personale nu vor fi salvate pe serverul firmei care asigură găzduirea portalului www.cazulmeu.ro,  ci vor fi transmise direct pe adresa de e-mail office@cazulmeu.ro, ce aparține societății Easthill C. Lawman SRL.

În cazul în care nu doriți prelucrarea acestor date,  VĂ RUGĂM SĂ NU COMPLETAȚI FORMULARUL DE COMANDĂ, caz în care nu veți putea beneficia de serviciile noastre!

 

IMPORTANT

Vă reamintim că noi vă garantăm trimiterea documentelor în termen de maxim 48 ore de la transmiterea tuturor documentelor solicitate pentru prestarea serviciului de consultanță solicitat.

 

DECLARAȚIA UTILIZATORULUI

Sunt de acord cu termenii și condițiile folosirii acestui site și primirea serviciilor de consultanță solicitate.