Termeni si Conditii - Cazul meu
Termeni și condiții

Pentru a lansa o comandă, vă rugăm să citiți până la capăt această secțiune. Dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile utilizării serviciilor noastre, vă rugăm să bifați butonul (Sunt de acord)!

Prin completarea formularului și solicitarea serviciilor/produselor noastre, vom înțelege că sunteți de acord cu prezenta secțiune. Transmiterea solicitării dumneavoastră nu poate avea loc fără a bifa accesarea prezentei secțiuni.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta secțiune înainte de a transmite comanda dumneavoastră, pentru a evita eventualele neînțelegeri generate de insuficienta informare cu privire la serviciile/produsele noastre. Serviciile noastre se bazează exclusiv pe informațiile furnizate de dumneavoastră prin formularul de comandă completat direct pe site, informații trimise pe whatsapp, telefonic sau pe email și documentele solicitate de noi după verificarea îndeplinirii condițiilor prealabile.

Platforma www.cazulmeu.ro nu răspunde în situația în care informațiile furnizate de dumneavoastră sunt eronate, fie din cauza unor greșeli de redactare sau a unei omisiuni din partea dumneavoastră!

CONTRACT

Client – este persoana fizica majoră, în deplinătatea capacității civile, care vizualizează paginile acestei platforme online și/sau care plasează/finalizează o Comanda.

Vânzător – societatea comerciala Cazulmeu SRL, persoană juridică cu sediul in Focșani, județul Vrancea, Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J39/1183/2018, cod de identificare fiscală 40347379. Site – domeniul web www.cazulmeu.ro

Comanda – este un document electronic (e-mail sau formular de comanda din una din sectiunile site-ului www.cazulmeu.ro , SMS, mesaj Whatsapp, Facebook Messenger etc) ce intervine ca forma de comunicare intre Client si Prestator prin care, Prestatorul este de acord sa livreze produsele sau să furnizeze serviciile cu specificatiile acceptate de Client, iar Clientul este de acord sa primeasca aceste produse și servicii si sa faca plata, in condițiile și cuantumul stabilite pe site-ul www.cazulmeu.ro

Clientul acceptă termenii si condițiile in care este incheiat contractul la momentul lansarii comenzii. Renuntarea la contract se poate face in conformitate cu prevederile legale pentru contractele la distanta.

Angajament de asistență online

Societatea Cazulmeu SRL ( CAZUL MEU) cu sediul social în mun. Focșani, jud. Vrancea, Cod Unic de Înregistrare: 40347379, cu nr. de ordine in Registrul Comerțului  J39/1183/2018, email: office@cazulmeu.ro se angajează să preia comanda de la client, să identifice și să fixeze situația reclamată de client oferindu-i serviciul solicitat.

 

Serviciul/produsul consta in punerea la dispoziția Clientului a unui Formular tipizat de Cerere de chemare în judecată – plângere contravențională, având ca obiect un proces verbal de contravenție, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Clientul le introduce prin intemediul site-ului www.cazulmeu.ro sau pe care le transmite pe celelalte canale de comunicare agreate de platforma (email, whatsapp, operator)  acesta să îl redacteze/modifice/completeze și semneze pe un dispozitiv electronic, pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de alin.1,  art. 194 din Codul de procedură civilă, Cap. IV din O.G. nr.2/2001Cap. VIII din O.U.G: 195/2002.

Clientul înțelege și consimte că acest serviciu include depunerea și/sau înregistrarea, la judecatoria competentă, a respectivei plângeri contravenționale împotriva procesului verbal indicat și/sau anexat de Client, împreună cu documente cerute de lege precum și cu dovada achitării taxei judiciare de timbru. Produsul/Serviciul include și punerea de către Prestator, la dispoziția Clientului, prin intemediul platformei www.cazulmeu.ro , dacă este cazul, a unui formular tipizat de Cerere de restituire permis de conducere, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Clientul le introduce, acesta să îl redacteze/modifice/completeze  și semneze electronic pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru depunerea și/sau înregistrarea respectivei cereri.

Clientul întelege și consimte că acest serviciu include comunicarea dovezii înregistrării plângerii contravenționale, în condițiile legii, la serviciile de poliție rutieră. Clientul întelege și consimte că remiterea permisului de conducere se face doar de către serviciul rutier competent iar, ridicarea permisului de conducere se face doar de către Client de la respectiva instituție.

Premise contractuale

În mod explicit, clar și fără echivoc, Clientul înțelege și consimte că, prin achiziționarea produselor și/sau serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.cazulmeu.ro , Prestatorul:

 • nu garantează și nu poate fi ținut răspunzător de neîndeplinirea, conformă și/sau la termen, de către reprezentanții/angajații autorităților publice cu atribuții legale și exclusive incidente, a obligațiilor prevăzute prin dispoziții normative în vigoare care au efect asupra executării obligațiilor asumate de Prestator.
 • nu îndeplinește și nu poate fi ținut răspunzător pentru solicitări, cerințe și/sau obligații subsecvente înregistrării cererilor și aduse la cunoștința Clientului de către autorități publice.
 • nu asigură îndeplinirea condițiilor  referitoare: la motivarea în fapt a cererilor, menționarea conformității cu originalul a înscrisurilor sau încorporarea, atașarea sau asocierea logică a semnăturii electronice extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
 • nu furnizează servicii de consultanță/asistență și/sau reprezentare specifice Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat
 • nu oferă și nu i se poate solicita prestarea niciunui serviciu suplimentar.

Contract de mandat

La solicitarea clientului și în baza prezentului contract, mandantul îl împuternicește pe mandatar să achite dacă este cazul în numele și pe seama acestuia taxa judiciară de timbru consemnată de mandant prin intermediul website-ului www.cazulmeu.ro , în contul de trezorerie corespunzător, selectat conform prevederilor OUG 80/2013 actualizată. Mandatarul îl va reprezenta pe mandant în relația cu instituțiile de plată implicate în procesul de achitare a taxei judiciare de timbru.

Orice alte servicii adiționale vor fi prestate în baza solicitării prealabile exprimate în scris de către mandant și vor face obiectul unui contract separat sau act aditional.

La solicitarea clientului și în baza prezentului contract, mandantul îl împuternicește pe mandatar să direcționeze pe cale electronică documentele semnate și însușite în nume personal de mandant către adresele de mail aferente instanțelor de judecată.

Tariful pentru fiecare serviciu/produs este publicat pe portalul www.cazulmeu.ro și include:

 • Studiul documentației și informațiilor transmise de către client;
 • Punerea la dispoziție a formularului tipizat completat cu datele transmise de către client;
 • Transmiterea pe adresa de email sau whatsapp a instrucțiunilor privind depunerea cererii la instituția competentă și urmarea soluției pronunțate (după caz), factura și chitanța fiscală privind plata tarifului;

Tariful se achită conform procedurii menționate pe www.cazulmeu.ro

Clientul va putea face dovada prezentului acord cu o copie pe suport de hârtie, certificată de acesta conform cu originalul.

Cazulmeu SRL nu intermediază servicii juridice directe cum ar fi reprezentarea sau asistarea juridică.

Pentru o informare cât mai obiectivă a clienților, Cazulmeu SRL folosește informații publice cuprinse pe platforma legislativă www.lege5.ro și pe portalul instanțelor de judecată https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx

Verificări prealabile

Condițiile de legalitate a prezentului acord.

Pentru a ne asigura că îndepliniți condițiile legale promovării unei eventuale acțiuni în justiție, vom verifica informațiile furnizate de dumneavoastră, urmând să vă transmitem un mesaj pe adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră, prin care vom preciza dacă îndepliniți condițiile legale prealabile.

În caz afirmativ, vom solicita transmiterea documentelor necesare în completare.

Condițiile de calitate ale prezentului acord

Chiar dacă sunt îndeplinite condițiile de legalitate, există posibilitatea ca specialiștii noștri să nu fie în măsură să presteze serviciul solicitat în așa fel încât să vă fie cu adevărat util în rezolvarea problemei dumneavoastră datorită unei cauzei cum ar fi:

 • Cererea dumneavoastră nu este suficient de clară pentru a fi în măsură să identificăm serviciul/produsul de care aveți nevoie;
 • Din informațiile furnizate de dumneavoastră rezultă că șansele dumneavoastră de câștig într-un litigiu existent sau potențial sunt practic nule. De exemplu: prescripția dreptului la acțiune etc.
 • Orice altă cauză ce ne-ar putea împiedica să vă oferim un serviciu/produs util și de calitate.

Cauzele menționate mai sus nu au caracter permanent, existând posibilitatea ca ele să fie înlăturate ulterior prin discuții și/sau furnizarea unor informații suplimentare.

Lămuriri cu privire la unele aspecte de marketing folosit pe platforma www.cazulmeu.ro

 1. ”Noi am angajat cei mai buni specialiști pentru tine”. Prin specialiști cazulmeu înțelegem angajați – call center Cazulmeu SRL capabili să înțeleagă necesitățile clientului, să identifice produsul de care are nevoie și totodată să il indrume către alte entitați in cazul în care situația prezentată depășește limita serviciilor noastre.
 2. ”Rezolvă totul online, în 5 minute din confortul casei tale” – media timpului estimat pentru a completa formularul de contact pe platforma www.cazulmeu.ro
 3. ”Evaluarea gratuită privind șansele de câștig” – se referă la verificarea indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Ordonanta nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contravențiilor.

In situația în care vă aflați în afara termenului în care s-ar fi putut depune o plângere contravențională vă comunicăm acest lucru fără a încuraja o acțiune în acest sens.

Proprietatea intelectuală

Conținutul acestui website este proprietatea exclusivă a societății Cazulmeu SRL. Utilizatorii acestui website au dreptul să exploreze conținutul și să folosească informațiile preluate de pe acesta, doar cu precizarea sursei și atașarea unui link către sursa informației.

Prin accesarea acestui website și solicitarea oricărui serviciu, utilizatorul este de acord să devină clientul Cazulmeu SRL care are astfel dreptul să prelucreze datele sale personale în scopul prestării serviciului solicitat.

Cazulmeu SRL nu va folosi datele personale ale utilizatorului în scop comercial ci doar le va arhiva pentru evidența internă și evaluarea calității propriilor servicii.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi salvate pe serverul firmei care asigură găzduirea portalului www.cazulmeu.ro,  ci vor fi transmise direct pe adresa de e-mail office@cazulmeu.ro, ce aparține societății Cazulmeu SRL.

În cazul în care nu doriți prelucrarea acestor date,  VĂ RUGĂM SĂ NU COMPLETAȚI FORMULARUL DE COMANDĂ, caz în care nu veți putea beneficia de serviciile noastre!

DECLARAȚIA UTILIZATORULUI

Sunt de acord cu termenii și condițiile folosirii acestui site și primirea serviciilor solicitate.