Termeni si Conditii - Cazul meu
Termeni și condiții

Termeni și condiții

Pentru a lansa o comandă, vă rugăm să citiți până la capăt această secțiune. Dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile utilizării serviciilor noastre, vă rugăm să bifați butonul (Sunt de acord)!

 

Prin completarea formularului și solicitarea serviciilor/produselor noastre, vom înțelege că sunteți de acord cu prezenta secțiune. Transmiterea solicitării dumneavoastră nu poate avea loc fără a bifa accesarea prezentei secțiuni.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta secțiune înainte de a transmite comanda dumneavoastră, pentru a evita eventualele neînțelegeri generate de insuficienta informare cu privire la serviciile/produsele noastre. Serviciile noastre se bazează exclusiv pe informațiile furnizate de dumneavoastră prin formularul de comandă completat direct pe site, informații trimise pe whatsapp, telefonic sau pe email și documentele solicitate de noi după verificarea îndeplinirii condițiilor prealabile.

 

Platforma cazulmeu.ro nu răspunde în situația în care informațiile furnizate de dumneavoastră sunt eronate, fie din cauza unor greșeli de redactare sau a unei omisiuni din partea dumneavoastră!

 

Comanda – este un document electronic (e-mail sau formular de comanda din una din sectiunile site-ului www.cazulmeu.ro , SMS, mesaj Whatsapp, Facebook Messenger etc ce intervine ca forma de comunicare intre Client si Prestator prin care, Prestatorul este de acord sa livreze produsele sau să furnizeze serviciile cu specificatiile acceptate de Client, iar Clientul este de acord sa primeasca aceste produse și servicii si sa faca plata, in condițiile și cuantumul stabilite pe site-ul www.cazulmeu.ro

Clientul accepta termenii si conditiile in care este incheiat contractul la momentul lansarii comenzii. Renuntarea la contract se poate face in conformitate cu prevederile legale pentru contractele la distanta.

 

 

 

 

 

Angajament de asistență online

 

Societatea Oragon Legal Consulting SRL ( CAZUL MEU) cu sediul social în mun. Focșani, jud. Vrancea, Cod Unic de Înregistrare: 37754151, cu nr. de ordine in Registrul Comerțului  J39/572/14.06.2017, email: office@cazulmeu.ro se angajează să preia comanda de la client, să identifice și să fixeze situația reclamată de client oferindu-i serviciul solicitat.

 

Serviciul/produsul consta in punerea la dispoziția Clientului a unui formular tipizat de Cerere de chemare în judecată – plângere contravențională, având ca obiect un proces verbal de contravenție, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Clientul le introduce prin intemediul site-ului www.cazulmeu.ro sau pe care le transmite pe celelalte canale de comunicare agreate de platforma (email, whatsapp, operator)  acesta să îl redacteze/modifice/completeze și semneze pe un dispozitiv electronic, pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de alin.1,  art. 194 din Codul de procedură civilă, Cap. IV din O.G. nr.2/2001Cap. VIII din O.U.G: 195/2002.

 

Clientul înțelege și consimte că acest serviciu include depunerea și/sau înregistrarea, la judecatoria competentă, a respectivei plângeri contravenționale împotriva procesului verbal indicat și/sau anexat de Client, împreună cu documente cerute de lege precum și cu dovada achitării taxei judiciare de timbru. Produsul/Serviciul include și punerea de către Prestator, la dispoziția Clientului, prin intemediul platformei www.cazulmeu.ro , dacă este cazul, a unui formular tipizat de Cerere de restituire permis de conducere, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Clientul le introduce, acesta să îl redacteze/modifice/completeze  și semneze electronic pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru depunerea și/sau înregistrarea respectivei cereri.

 

Clientul întelege și consimte că acest serviciu include comunicarea dovezii înregistrării plângerii contravenționale, în condițiile legii, la serviciile de poliție rutieră. Clientul întelege și consimte că remiterea permisului de conducere se face doar de către serviciul rutier competent iar, ridicarea permisului de conducere se face doar de către Client de la respectiva instituție.

 

 

  

 

Premise contractuale

În mod explicit, clar și fără echivoc, Clientul înțelege și consimte că, prin achiziționarea produselor și/sau serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.cazumeu.ro , Prestatorul:

 • nu garantează și nu poate fi ținut răspunzător de neîndeplinirea, conformă și/sau la termen, de către reprezentanții/angajații autorităților publice cu atribuții legale și exclusive incidente, a obligațiilor prevăzute prin dispoziții normative în vigoare care au efect asupra executării obligațiilor asumate de Prestator.
 • nu îndeplinește și nu poate fi ținut răspunzător pentru solicitări, cerințe și/sau obligații subsecvente înregistrării cererilor și aduse la cunoștința Clientului de către autorități publice.
 • nu asigură îndeplinirea condițiilor  referitoare: la motivarea în fapt a cererilor, menționarea conformității cu originalul a înscrisurilor sau încorporarea, atașarea sau asocierea logică a semnăturii electronice extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
 • nu furnizează servicii de consultanță/asistență și/sau reprezentare specifice Legii nr.51/1995
 • nu oferă și nu i se poate solicita prestarea niciun serviciu suplimentar.

 

 

Contract de mandat

La solicitarea clientului și în baza prezentului contract, mandantul îl împuternicește pe mandantar să achite în numele și pe seama acestuia taxa judiciară de timbru consemnată de mandant prin intermediul website-ului www.cazulmeu.ro , în contul de trezorerie corespunzător, selectat conform prevederilor OUG 80/2013 actualizată. Mandatarul îl va reprezenta pe mandant în relația cu instituțiile de plată implicate în procesul de achitare a taxei judiciare de timbru.

Orice alte servicii adiționale vor fi prestate în baza solicitării prealabile exprimate în scris de către mandant și vor face obiectul unui contract separat sau act aditional.

La solicitarea clientului și în baza prezentului contract, mandantul îl împuternicește pe mandatar să direcționeze pe cale electronică documentele semnate și însușite în nume personal de mandant către adresele de mail aferente instanțelor de judecată.

 

Tariful pentru fiecare serviciu/produs este publicat pe portalul www.cazulmeu.ro și include:

 • Studiul documentației și informațiilor transmise de către client;
 • Punerea la dispoziție a formularului tipizat;
 • Transmiterea pe adresa de email sau whatsapp indicată de către client a raportului de analiză, consultanță și/sau a documentului tipizat, a instrucțiunilor privind depunerea cererii la instituția competentă și urmarea soluției pronunțate (după caz), factura și chitanța fiscală privind plata tarifului;

Tariful se achită conform procedurii menționate pe www.cazulmeu.ro

 

Clientul va putea face dovada prezentului acord cu o copie pe suport de hârtie, certificată de acesta conform cu originalul.

 

Oragon Legal Consulting SRL nu intermediază servicii juridice directe cum ar fi reprezentarea sau asistarea juridică.

 

Oragon Legal Consulting SRL răspunde pentru întocmirea corectă a documentelor și transmiterea lor către client.

 

Verificări prealabile

Condițiile de legalitate a prezentului acord.

Pentru a ne asigura că îndepliniți condițiile legale promovării unei eventuale acțiuni în justiție, vom verifica informațiile furnizate de dumneavoastră, urmând să vă transmitem un mesaj pe adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră, prin care vom preciza dacă îndepliniți condițiile legale prealabile.

 

În caz afirmativ, vom solicita transmiterea documentelor necesare în completare.

 

Condițiile de calitate ale prezentului acord

 

Chiar dacă sunt îndeplinite condițiile de legalitate, există posibilitatea ca specialiștii noștri să nu fie în măsură să presteze serviciul solicitat în așa fel încât să vă fie cu adevărat util în rezolvarea problemei dumneavoastră datorită unei cauzei cum ar fi:

 • Cererea dumneavoastră nu este suficient de clară pentru a fi în măsură să identificăm serviciul/produsul de care aveți nevoie;
 • Din informațiile furnizate de dumneavoastră rezultă că șansele dumneavoastră de câștig într-un litigiu existent sau potențial sunt practic nule. De exemplu: prescripția dreptului la acțiune etc.
 • Orice altă cauză ce ne-ar putea împiedica să vă oferim un serviciu/produs util și de calitate.

Cauzele menționate mai sus nu au caracter permanent, existând posibilitatea ca ele să fie înlăturate ulterior prin discuții și/sau furnizarea unor informații suplimentare.

 

Precizări

Cu privire la cererile adresate instanțelor de judecată, supuse unui termen de decădere (depășirea lui atrage respingerea cererii ca tardiv introdusă), având în vedere timpul necesar pentru verificarea solicitării dumneavoastră, plata tarifului, transmiterea cererii către avocatul colaborator și mai apoi către dumneavoastră calculând totodată și timpul dumneavoastră de a trimite cererea către instanța competentă, vom lua în considerare doar solicitările transmise cu minim 5 zile înainte de acest termen. Acest termen este precizat în actul administrativ sau juridic pe care doriți să îl atacați.

 

Proprietatea intelectuală

Conținutul acestui website este proprietatea exclusivă a societății Oragon Legal Consulting SRL. Utilizatorii acestui website au dreptul să exploreze conținutul și să folosească informațiile preluate de pe acesta, doar cu precizarea sursei și atașarea unui link către sursa informației.

 

Prin accesarea acestui website și solicitarea oricărui serviciu, utilizatorul este de acord să devină clientul Oragon Legal Consulting SRL care are astfel dreptul să prelucreze datele sale personale în scopul prestării serviciului de consultanță solicitat.

 

Oragon Legal Consulting SRL nu va folosi datele personale ale utilizatorului în scop comercial ci doar le va arhiva pentru evidența internă și evaluarea calității propriilor servicii.

 

Datele dumneavoastră personale nu vor fi salvate pe serverul firmei care asigură găzduirea portalului www.cazulmeu.ro,  ci vor fi transmise direct pe adresa de e-mail office@cazulmeu.ro, ce aparține societății Oragon Legal Consulting SRL.

În cazul în care nu doriți prelucrarea acestor date,  VĂ RUGĂM SĂ NU COMPLETAȚI FORMULARUL DE COMANDĂ, caz în care nu veți putea beneficia de serviciile noastre!

 

IMPORTANT

Vă reamintim că noi vă garantăm trimiterea documentelor în termen de maxim 48 ore de la transmiterea tuturor documentelor solicitate pentru prestarea serviciului de consultanță solicitat.

 

DECLARAȚIA UTILIZATORULUI

Sunt de acord cu termenii și condițiile folosirii acestui site și primirea serviciilor de consultanță solicitate.