Documente necesare contestație proces-verbal - Cazul meu
Contestație proces verbal

Documente necesare contestație proces-verbal

Contestație proces-verbal

Din dorința de a facilita aceste servicii pentru clienții nostri, am detaliat mai jos ce trebuie să conțină dosarul, cat și ce trebuie sa cuprindă procesul verbal de contravenție.

Ce trebuie să conțină dosarul:

 1. contestația
 2. o copie a procesului-verbal de contravenţie
 3. o copie carte de identitate
 4. alte documente justificative
 5. dovada achitării taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 lei

Datele pe care trebuie sa le cuprindă procesul-verbal de contravenţie, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001:

 • data şi locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
 • datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;
 • descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
 • indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
 • posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
 • termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

 

Pentru persoanele juridice, în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia; datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

Termenul de plată pentru jumătate din cuantumul amenzii este de 15 zile. Amenda nu poate fi plătită pe loc, ci doar la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Române sau la casieriile administrației publice locale. Plata poate fi făcută și pe platforma Ghișeul.ro.

 

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați.