Contestație proces verbal - Cazul meu
Contestație proces verbal

Contestație proces verbal

Contestație proces verbal

Ai luat o amenda și consideri că măsura a fost abuzivă?

Daca raspunsul este da, stii cum te putem ajuta ❓

Astăzi am ales să detaliez cum vă putem ajuta in mod proactiv să faceți contestație.

Șoferii care primesc amenzi de circulație și consideră că măsura a fost abuzivă sau nu reflectă întocmai situația pot face contestații pentru a anula amenzile contravenționale. Dosarul se poate soluționa în maximum două termene  în situația în care procedura de citare cu agentul constatator este legal îndeplinită.

Iată care este procedura.

Contestația unei amenzi de circulație se poate face la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, conform OG 2/2001.

Pentru cei care semnează pe loc procesul-verbal, aceasta este data din care curg cele 15 zile pe care le au la dispoziție să conteste amenda. Șoferii care refuză să semneze procesul-verbal îl vor primi prin poștă cu confirmare de primire și din acel moment au 15 zile pentru contestații.

Contestație proces verbal în instanţă:

✎ Aspectul legalităţii actului întocmit

Procesul verbal este anulabil în condiţiile în care lipsesc, sunt greşite sau incomplete următoarele menţiuni: datele de identificare ale contravenientului, codul numeric personal, datele de identificare ale agentului constatator (nume, prenume, funcţia, instituţia), data şi locul încheierii procesului-verbal, descrierea faptei contravenţionale (data, ora, locul), lipsa semnăturii agentului constatator pe fiecare pagină a procesului verbal de contravenţie. De asemenea, dacă conține ștersături, adăugiri sau orice alte modificări poate fi anulat. Așadar, poate fi atacat pentru considerente de ordin procedural. Un process verbal care are date incorecte sau lipsă poate fi atacat în instanță cu șanse mari de câștig.

✎ Aspectul temeiniciei faptelor consemnate

În cazul în care între situaţiile consemnate şi situaţia existentă în realitate se constată diferenţe semnificative, procesul-verbal poate fi contestat pentru considerente de fond, însă standardul de probă impune dovedirea situației reclamate de petent și care răstoarnă prezumția relativă de adevăr a situației reținute în procesul verbal. Cu alte cuvinte, aveți nevoie de dovezi concrete, respectiv martori, înscrisuri, etc.

„Șansele se apreciază de la caz la caz, în funcție de datele fiecărei spețe. Șansele de a anula amenda cresc cu cât procesul-verbal este atacat atât din perspectiva legalității, respectiv sub aspect formal, cât și din perspectiva substanțială, a dreptului material, respectiv a situației de fapt reținute de agentul constatator cu valoare relativă de adevăr. De asemenea, oferirea unei soluții graduale alternative (mustrare, avertisment) instanței, care să poată înlocui sancțiunea cea mai severă aplicată în cauză, respectiv amenda contravențională, poate reprezenta pentru petent o modalitate salvatoare și proporțională cu gravitatea contravenției.

Venim in intampinarea nevoii tale cu servicii profesionale, menite sa te ajute in evitarea sau solutionarea cu succes a problemelor cu care te confrunti.

Cazulmeu.ro oferă consultanta gratuita și vă ajută să vă imbunătățiți performanța și eficiența prin analizarea problemei căutând soluțiile optime pentru rezultate bune.

Contactează-ne!